1xbet

Arıcılar Bu Kurallara Dikkat

Nevşehir’de 2018 yılı arıcılık komisyonu kararları açıklandı. Açıklamada arıcılara önemli uyarılarda bulunulurken, kurallara uyulmaması halinde arıcılara uygulanacak müeyyideler de yer alıyor.

Arıcılar Bu Kurallara Dikkat
Bu içerik 520 kez okundu.

Nevşehir’de 2018 yılı arıcılık komisyonu kararları açıklandı

Nevşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2018 yılında ilimiz arıcıları ile il dışından gelen gezginci arıcıların uymaları gereken kuralları açıkladı. Açıklamada arıcılara önemli uyarılarda bulunulurken, kararlara uymaması halinde arıcılara uygulanacak müeyyideler de yer alıyor.

Komisyon kararında Nevşehir ilinin turistik yapısı itibariyle gezginci arıcılar için yasak olan yerlerde açıklandı. Bu yerler; Nevşehir-Ürgüp yolu, Nevşehir-Avanos eski yolu, eski Dedeman oteli civarı, Göreme ve Göreme Açık Hava Müzesi civarı, yeraltı şehirlerinin civarı, Uçhisar, Ortahisar, Zelve, Çavuşin ve Özkonak’ taki açık hava müzelerinin yol güzergâhları ve çevresi, Gülşehir Açıksaray (İtsivrisi) mevkii,  Hacıbektaş Dedebağı, Avanos Kurtderesi mevkii,  Nevşehir Aliefendi çeşmesi mevkii,  Sulusaray yolları civarı olarak belirtildi.

İşte 2018 yılı Arıcılık komisyonu Kararları;

 • Gezginci ve sabit arıcıların, konaklama ve yerleştirilmelerinde İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri yetkilidir.
 • İl ve İlçe Müdürlükleri; gezginci arıcıların konaklayacakları yerleri ve kapasiteleri; İl/ilçe müdürlüğünde görevli arıcılık konusunda deneyimli iki teknik personel ve birlik/birliklerin temsilcilerinden oluşan en az üç kişilik bir komisyonla, bitki florası, topoğrafik ve ekolojik yapısı, yerleşim birimleri varsa sabit arıcılara ait koloni varlığını da dikkate alarak belirler ve bunlar harita üzerinde işaretlenir. Orman bölgelerinin kapasiteleri belirlenirken Orman ve Su İşleri Bakanlığının temsilcisi de komisyonda yer alır. Bölge koloni kapasitesi, flora varlığında kayda değer değişiklik olması (iklimsel veya yeni yerlerin açılması) durumunda güncellenir.
 • Gezginci arıcılar, her yılın ilk hareketinde arılarını başka illere sevk ederken, İşletme Tescil Belgesi ile Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmesi için İl/İlçe Müdürlüklerine başvurur. Aynı yıl içinde, 31 Aralık tarihine kadar yapacakları iller arası hareketler için, örneği Bakanlıkça belirlenen Vize Belgesi ilk hareket sırasında İl/İlçe Müdürlüğünden alınarak Veteriner Sağlık Raporuna eklenir. Arıların gittikleri yerdeki İl/İlçe Müdürlüklerinde resmi veteriner hekim tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrollerin yapılmasından sonra Vize Belgesi onaylanarak arılar bir sonraki yere sevk edilir.
 • Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise köy muhtarlığı ile diğer tüzel kişilere ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılarda Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yapar.
 • Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, çıkış yapacağı ilin İl/İlçe Müdürlüğüne gideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır ve arılarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır. Beş (5) gün içerisinde konaklayacağı ilin İl/İlçe Müdürlüğüne, ekinde İşletme Tescil Belgesi, Vize Belgesi ve Dezenfeksiyon Belgesi bulunan Veteriner Sağlık Raporu ile başvurarak Arı Konaklama Belgesini (AKB) alır. AKB’si olmayan arıcının Veteriner Sağlık Raporu vize edilmez. Gezginci arıcılık yapan, kayıtlı olduğu adrese ve/veya kendi arazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKB alması gerekir.
 • AKB işlemlerini arıcı adına üçüncü şahıslar takip edebilir.
 • Arazi sahipleri dışında herhangi bir muhtarlık ile kamu kurum ve kuruluşunca, arıcıdan konaklama ücreti dâhil hiçbir ad altında ücret alınmaz.
 • Bölgeler için koloni kapasitesi belirlenirken nektar ve polen veren tüm bitki varlığı göz önünde bulundurulur
 • Konaklanan bölge için belirlenmiş koloni kapasitesi üzerindeki yerleşim taleplerine İl/İlçe Müdürlüklerince izin verilmez. Ancak en son gelen arıcıyı mağdur etmeyecek şekilde konaklama müsaadesi verir.
 • Gezginci arıcılık yapan üreticiler konaklama yapılan yerlerde arıların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Arı konaklatılan alanlarda otlayan hayvanların arıdan zarar görmemesi için tedbirleri almak hayvan sahiplerinin sorumluluğundadır.
 • Arılığın yerleşim yerinin onaylanması durumlarında yaşanacak herhangi bir olumsuzluk arıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Arılıklar, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre stabilize ara yollardan ise en az 30 metre uzaklığa yerleştirilir.
 • Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskûn mahal dışında bir yere yerleştirir. Sabit arıcılar ise kolonilerini köy ve beldelerde çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet aldıkları camii, okul, sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa yerleştirir. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır.
 • İki konaklama arasındaki mesafe, bölgenin flora durumu göz önüne alınarak en az 2 km aralıklarla yerleştirilir. Araziye özel durumlarda uzaklığı belirlemeye İl/İlçe Müdürlüğü yetkilidir.
 • Arıların su ihtiyacını karşılamaları ve çevreye zarar vermemeleri için arılık çevresinde koloni sayısına göre yeterli miktarda su bulunduracaklardır.
 • Meskûn mahal ve mücavir alan sınırları içerisinde arı konaklatılmasında ortaya çıkan ihtilafların giderilmesinde İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir.
 • Alınacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen adresten farklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcının arıları, İl/İlçe Müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifeti ile bulunduğu yerden kaldırılır. İl/İlçe Müdürlüğü, işgal edenler hakkında 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154’üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kaldırma sürecinde meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır. Asayişe yönelik olaylarda İl ve İlçe Müdürlükleri ile köy muhtarları gerektiğinde mahallin asayiş kuvvetlerini haberdar edeceklerdir.
 • Mücbir sebepten dolayı arısını izin aldığı adres dışına götürmek zorunda kalan arıcıya İl/İlçe Müdürlüğünce mazeretinin uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz, arıcı beş (5) gün içerisinde izin aldığı adrese sevk edilir.
 • İlimizle bağlantılı kara yollarında görev yapan güvenlik ekipleri kaçak arı giriş-çıkışını önlemek amacıyla, gerekli belgeleri isteyerek arıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaları ve İl/İlçe Müdürlüğünü haberdar etmeleri gerekmektedir.
 • Nevşehir İlinin turizm potansiyeli nedeniyle arıcılar, arılarını (kendi arazileri olsa dahi) turizm bölgelerinde meskûn mahal, ana yol ve turizm tesislerine 1,5 Km. den az olmamak kaydıyla barındırabilirler. Yerli arıcının kendi arazisi yoksa veya yeterli değilse diğer maddelerde yazılı kurallara uymak kaydıyla başkalarına ait arazide konaklama yapabilir.
 • Nevşehir İlinin turistik yapısı itibariyle aşağıda belirtilen yerlerde gezginci arıcıların konaklamasına izin verilmeyecektir. Nevşehir-Ürgüp yolu, Nevşehir-Avanos eski yolu, eski Dedeman oteli civarı, Göreme ve Göreme Açık Hava Müzesi civarı, yeraltı şehirlerinin civarı, Uçhisar, Ortahisar, Zelve, Çavuşin ve Özkonak’ taki açık hava müzelerinin yol güzergâhları ve çevresi, Gülşehir Açıksaray (İtsivrisi) mevkii,  Hacıbektaş Dedebağı, Avanos Kurtderesi mevkii,  Nevşehir Aliefendi çeşmesi mevkii,  Sulusaray yolları civarı.
 • Milli park sahasına ve orman sahasına konaklamak için, ilgili kuruluşlardan konaklama izni alınacaktır.
 • Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılara, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslarca 7 gün önceden haber verilecektir. Arıcılar İl/İlçe Müdürlüklerinden bulundukları yöredeki mücadele programları hakkında bilgi alabilirler
 • İl/İlçe Müdürlükleri üretilen arı ürünleri ve arıcılıkla ilgili malzemeyi kontrol etmeye, ettirmeye ve rapor tanzimine yetkilidir.
 • Balın üretilmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi 2012/58 nolu Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre yürütülür. Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yaptırımlar uygulanır.
 • Devlet ormanlarında konaklayacak arıcıların izin ile ilgili usul ve esasları ile arı konaklama yer tanzimi, arılık içme suyu ve ulaşım yolları Orman ve Su İşleri Bakanlığınca sağlanır.
 • 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca ilan edilen Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahalarındaki arıcılık faaliyetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan Yönetim ve Gelişme Plan Kararları çerçevesinde yapılır.
 • Arıcı, arıcı kimlik kartını, resmi görevliler tarafından talep edilmesi durumunda birliğe kayıtlı olduğunu belgelemek için göstermek zorundadır.
 • Muhtarların Dikkatine;
 • Köylerde yerli arıcılar ile gezginci arıcıların yakın mesafelerde konaklamalarına müsaade edilmeyecektir.
 • Ayrıca gezginci arıcılar çevrelerine zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbiri alacaklardır.
 • Gezginci arıcılar AKB Belgesini Beş gün içinde İl/İlçe Müdürlüğünden almadan konaklama yapamayacaklarından AKB Belgesi almayanlar hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun ilgili maddelerine göre yasal işlem yapılacaktır.

29 Mart 2018

 

 

Nevşehir Arıcı gezgin arıcılar talimat komisyon kararı kararları 2018 yılı yerler yasak haber gıda tarım ve hayvancılık il ilçe müdürlüğü yetki milli park orman
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Nevşehir İş İlanları
Nevşehir İş İlanları